Pravidla hry

 

Pravidla hry (dále jen "Pravidla") se vztahují na soutěžní hru s názvem "Valentýnská soutěžní hra", kterou pořádá společnost Premium Sport Kft. se sídlem 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A., Maďarsko, IČO: 01-09-888925, DIČ: HU-14101087 (dále jen "Společnost"), s následujícími podmínkami.

Hru organizuje a realizuje Společnost jako provozovatel webové stránky www.heavytools.cz, a to v období od 12. 2. 2024 do 14. 2. 2024 (dále jen: "Hra"). Hra probíhá na facebookovém profilu Pořadatele.

Účastník svým vstupem do Hry automaticky souhlasí s ustanoveními Pravidel a přijímá je jako závazná pro svou osobu, a to bez jakéhokoliv dalšího právního jednání.

1. Osoby, které se Hry účastní

Hry se může zúčastnit každý občan České republiky, zletilá fyzická osoba, která plně vyhovuje všem podmínkám stanoveným v těchto Pravidlech a vůči níž není dána podmínka vyloučení ze Hry (dále jen Účastník). Hry se nemohou účastnit tyto osoby: organizátor soutěže, jeho zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, realizátoři soutěže a jejich rodinní příslušníci, zástupci společností (např. společnost pro správu dat), které se přímo podílejí na realizaci hry, jejich majitelé, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Každý, kdo jakýmkoli způsobem ohrozí férovost hry, bude ze hry vyloučen. Společnost nebude účastníka o jeho vyloučení ze hry informovat.

2. Popis hry

Účast ve hře je zdarma. Název hry: " Valentýnská soutěžní hra "

2.1 Podmínky účasti ve hře: 

- Dejte příspěvku lajk!

- Označte svou milou/milého, koho byste rádi obdarovali druhým svetrem!

- V komentáři nám dejte vědět, zda budete slavit Valentýna!

2.2 Účastí ve hře soutěžící souhlasí s pravidly Organizátora hry a souhlasí se zpracováním osobních údajů Organizátorem, které budou použity výhradně informačním systémem Organizátora.

2.3 Do slosování o ceny bude zařazen každý Účastník, který splňuje podmínky podle Pravidel.

2.4. Popis hry a pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách www.heavytools.cz.

2.5. Doba trvání hry Doba trvání hry: od 12. 2. 2024 do 14. 2. 2024.

Hra a její podmínky mohou být jednostranně upraveny, hra může být pozastavena nebo ji Společnost zrušit bez jakýchkoli závazků nebo následků.

3. Výhra

Mezi účastníky hry bude vylosována následující výhra:

- 1 ks pulovru HARD red

- 1 ks pulovru DANBO red

4. Losování

Datum losování: 15. února 2024 do 12:00 hodin, online. Do slosování bude zařazen každý účastník, který od začátku Hry splnil její podmínky. Losování proběhne v informačním systému Pořadatele náhodným výběrem. Ověření totožnosti výherce (dále jen "výherce") proběhne po skončení losování. Soutěžící, který uvede neúplné nebo nesprávné údaje, bude ze soutěže vyřazen. při losování bude vylosován jeden výherce.

5. Oznámení výherců

Výherce bude o výsledcích informován v den losování na facebookovém profilu organizátora a bude požádán o zaslání kontaktních údajů na adresu soukromou zprávu. Organizátor nenese odpovědnost za nesprávně uvedené osobní údaje. údaje poskytnuté výherci.

Pokud výherce neposkytne potřebné osobní údaje do 5 dnů, popř. odmítne spolupracovat s Organizátorem, ztrácí nárok na výhru.

Účastníci Hry a Výherce si jsou vědomi, že v případě neúspěšného losování Společnost nemá právo není povinna slosování opakovat a nevzniká jí žádná povinnost z titulu Výherce nereagoval na oznámení. Pokyny uvedené v tomto V tomto bodě se vztahují i na náhradního výherce.

6. Zpracování osobních údajů

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s podmínkami pořadatele pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje nesmí být poskytnuty třetí osobě, s výjimkou doručení výhry poštovní službou.

Pravidla zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.heavytools.cz/informace-pro-zakazniky/ochrana-zpracovani-osobnich-udaju

7. Odpovědnost

 Veškeré důsledky nesprávného vyplnění zadaných údajů nesou účastníci hry. Pro pozdní oznámení nenese společnost žádnou odpovědnost. Společnost nemá možnost kontrolovat správnost zadaných údajů během přihlašování do Hry ani po něm. V tomto ohledu v každém případě platí, že veškerá odpovědnost a všechny související související právní a finanční důsledky pro účastníky Hry. Společnost vylučuje veškerou odpovědnost v případě jakéhokoli nároku na náhradu škody nebo odškodnění. škody vzniklé v průběhu účasti ve hře v důsledku jakýchkoli chyb nebo nedostatků ve hře, nefunkčnosti Hry, za náklady, škody a ztráty vzniklé nebo vzniklé v souvislosti s Hrou. související se zpožděním v průběhu hry. Společnost neodpovídá za to, že v průběhu průběhu Hry dočasně nedostupná webová stránka obsahující Hru.

8. Ostatní

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Hry, napište prosím na adresu informácie@heavytools.sk. Do předmětu uveďte název "Hra: Valentýnská soutěžní hra".

 9. února 2024