8. července - 14. července 2024 Pravidla hry

Pro soutěžní hru s názvem „Opětovné otevření pražského outletu“ platí pravidla hry (dále jen „Pravidla“) pořádané Premium Sport Kft. se sídlem 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A., Maďarsko, IČ: 01-09-888925, DIČ: HU-14101087 (dále jen „Společnost“), s následujícími obchodními podmínkami. Hru organizuje a realizuje Společnost jako provozovatel webových stránek www.heavytools.cz, v období od 16.04.2024 do 30.05.2024 (dále jen: „Hra“). Hra probíhá na facebookovém profilu pořadatele. Vstupem do Hry Účastník automaticky souhlasí s ustanoveními Pravidel a přijímá je jako závazná pro svou osobu, bez dalších právních kroků.

 

1. Osoby účastnící se her

 

Každý občan ČR, zletilá fyzická osoba, která plně splňuje všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech a proti nimž není dána žádná podmínka vyloučení ze Hry (dále jen Účastník). Hry se nemohou zúčastnit následující osoby: pořadatel soutěže, její zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, pořadatelé soutěže a jejich rodinní příslušníci členové, zástupci společností (např. společnosti pro správu dat), které jsou přímo zapojeny realizace hry, jejich majitelé, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Kdokoli jakéhokoli druhu jakýmkoliv způsobem ohrožuje férovost hry, bude ze hry vyloučen. Společnost nebude účastníka o jeho informovat o vyloučení ze hry.

 

2. Popis hry 

2.1 Podmínky účasti ve hře:

SOUTĚŽNÍ HRA

úplně se nám při znovuotevření outletové prodejny Heavy Tools v Praze a vyhrajte NÁKUPNÍ POUKAZ v hodnotě 1300 Kč*!

Zde je návod, jak se zapojit do hry:

 Klikněte na tlačítko „Zúčastním se“ na této události na Facebooku:

https://fb.me/e/2642rbbW6

 Dejte like tomuto příspěvku

Zůstaňte naladěni na vyhlášení šťastného výherce!

Doba trvání hry: od 8. července 2024 do 14. července 2024

Losování: 15. července 2024 v 12:00 online

*Nákupní poukaz platí ve značkové prodejně Heavy Tools® ve Fashion Arena Prague Outletu. Platí pro jeden nákup, hodnota bude odečtena z celkové částky nákupu. Poukaz nelze vyměnit za hotovost. Při nákupu zboží v nižší hodnotě, než je hodnota poukazu, se nevyužitá částka nevrací. Pokud však hodnotu nákupu převyšuje hodnotu poukazu, rozdíl bude třeba doplatit. Platnost: do 18.08.2024

 

2.3 Do slosování o ceny bude zařazen každý Účastník, který splní podmínky dle Pravidla.

 

2.4. Popis hry

SOUTĚŽNÍ HRA

úplně se nám při znovuotevření outletové prodejny Heavy Tools v Praze a vyhrajte NÁKUPNÍ POUKAZ v hodnotě 1300 Kč*!

Zde je návod, jak se zapojit do hry:

Klikněte na tlačítko „Zúčastním se“ na této události na Facebooku:

https://fb.me/e/2642rbbW6

Dejte like tomuto příspěvku

Zůstaňte naladěni na vyhlášení šťastného výherce!

Doba trvání hry: od 8. července 2024 do 14. července 2024

Losování: 15. července 2024 v 12:00 online

*Nákupní poukaz platí ve značkové prodejně Heavy Tools® ve Fashion Arena Prague Outletu. Platí pro jeden nákup, hodnota bude odečtena z celkové částky nákupu. Poukaz nelze vyměnit za hotovost. Při nákupu zboží v nižší hodnotě, než je hodnota poukazu, se nevyužitá částka nevrací. Pokud však hodnotu nákupu převyšuje hodnotu poukazu, rozdíl bude třeba doplatit. Platnost: do 18.08.2024

 

2.5. Doba trvání hry Doba trvání hry: od 08.07.2024 do 14.07.2024.

Hru a její podmínky lze jednostranně upravovat, hru přerušit popř

Zrušte společnost bez jakékoli odpovědnosti nebo následků.

 

3. Vítězství

 

- 1300 Kč ve formě nákupního poukazu.

 

4. Loterie

 

Termín slosování: 15. července 2024 do 12:00, online. Všichni budou zařazeni do slosování

účastník, který od zahájení Hry splnil podmínky Hry. Losování proběhne v informační místnosti

systému Organizátora náhodným výběrem. Ověření totožnosti výherce (dále jen „výherce“)

proběhne po skončení losování. Soutěžící, který poskytne neúplné nebo nesprávné informace, bude z

konkurence vyřazena. bude náhodně vylosován jeden výherce.

 

5. Oznámení výherců

Výherce bude o výsledcích informován komentářem na Facebooku pod příspěvkem.

Pokud výherce neposkytne potřebné osobní údaje do 5 dnů, popř. odmítne spolupracovat s

Organizátorem, ztrácí nárok na výhru.

Účastníci Hry a Výherce si jsou vědomi, že v případě neúspěšného losování Společnost nemá

právo není povinna slosování opakovat a nevzniká jí žádná povinnost z titulu Výherce

nereagoval na oznámení. Pokyny uvedené v tomto V tomto bodě se vztahují i na náhradního

výherce.

6. Zpracování osobních údajů

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s podmínkami pořadatele pro

zpracování osobních údajů. Osobní údaje nesmí být poskytnuty třetí osobě, s výjimkou

doručení výhry poštovní službou.

Pravidla zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.heavytools.cz/informace-pro[1]zakazniky/ochrana-zpracovani-osobnich-udaju

7. Odpovědnost

Veškeré důsledky nesprávného vyplnění zadaných údajů nesou účastníci hry. Pro pozdní

oznámení nenese společnost žádnou odpovědnost. Společnost nemá možnost kontrolovat

správnost zadaných údajů během přihlašování do Hry ani po něm. V tomto ohledu v každém

případě platí, že veškerá odpovědnost a všechny související související právní a finanční

důsledky pro účastníky Hry. Společnost vylučuje veškerou odpovědnost v případě jakéhokoli

nároku na náhradu škody nebo odškodnění. škody vzniklé v průběhu účasti ve hře v důsledku

jakýchkoli chyb nebo nedostatků ve hře, nefunkčnosti Hry, za náklady, škody a ztráty vzniklé

nebo vzniklé v souvislosti s Hrou. související se zpožděním v průběhu hry. Společnost

neodpovídá za to, že v průběhu průběhu Hry dočasně nedostupná webová stránka obsahující

Hru.

8. Ostatní

Společnost si vyhrazuje právo tato pravidla změnit. Pokud máte nějaké dotazy týkající se her.

8. července 2024